BECA per a FUNCIONARIS - Màster OMT-UOC en “Estrategia i Gestió Sostenible de les Destinacions Turístiques” - Edició 2018

CONVOCATÒRIA 2018 TANCADA